Delivery Information

Информация за доставка:

В България: В рамките на 2-3 работни дни, считано от датата, от датата на покупката.

В Европейския съюз: В рамките на 5-7 работни дни, считано от датата, от датата на покупката.